Laufende Partien der TeleSchach - Meisterschaften 1996

in der CyberCityDritte Vorgruppe der 2. TeleSchach - Meisterschaft
(beendet am 27. März 97)01 Herbert Pjede - Mick Tobor [B22]
1.e4 c5 2.c3 d5 3.ed Dd5 4.d4 e6 5.Sf3 Sf6 6.Le2 Sc6 7.0-0 cd 8.cd Le7 9.Sc3 Dd6 10.Sb5 Dd8 11.Lf4 Sd5 12.Lg3 a6 13.Sc3 Sf6 14.Tac1 0-0 15.Dd2 b5 16.Tcd1 Sb4 17.a3 Sbd5 18.Sd5 Dd5 19.Sg5 Lb7 20.Lf3 Dd7 21.Tc1 Tac8 22.Dd3 h6 23.Lb7 Db7 24.Sf3 Sd5 25.Tfe1 Tc1 26.Tc1 Tc8 27.Tc2 b4 28.a4 b3 29.Tc8 Dc8 30.h3 Dc1 31.Kh2 Db2 32.Se5 Dc2
0 - 1

02 Steffen Wirth - Herbert Pjede [A25]
1.c4 e5 2.Sc3 d6 3.g3 Sc6 4.Lg2 Le6 5.d3 Dd7 6.Tb1 Sf6 7.Sd5 Le7 8.b4 O-O 9.Se7 De7 10.b5 Sd8 11.Sf3 h6 12.O-O Dd7 13.Tfe1 Lh3 14.Lh1 Dg4 15.Sd2 Te8 16.Se4 Se4 17.Le4 Te7 18.Le3 a6 19.a4 axb5 20.axb5 f6 21.Dc2 f5 22.Lf3 Dg6 23.Ta1 Ta1 24.Ta1 f4 25.Ld2 25.Ld2 Tf7 26.Ta8 Tf8 27.c5 fg3 28.hg3 Df7 29.cd6 cd6 30.La5 Se6 31.Tf8 Df8 32.Lb7 Sd4 33.Ld5
1 - 0

03 Herbert Pjede - Thomas Marczinkowski [C09]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.ed ed 5.Sf3 Sc6 6.Lb5 Ld6 7.0-0 Sge7 8.dc Lc5 9.Sb3 Lb6 10.Te1 0-0

04 Jan Malmstroem - Herbert Pjede [C12]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Lb4 5.e5 h6 6.Ld2 Lc3 7.bxc3 Se4 8.Dg4 Kf8 9.h4 c5 10.Th3 Sc6 11.Ld3 Sd2 12.Kd2 Da5 13.Tg3 g5 14.hxg5 cxd4 15.g6 Dc3 16.Ke2 Ke7 17.Dh4 Kd7 18.Df6 Da1 19.Dh8 fxg6 20.Dg7 Kd8 21.Tf3
1 - 0

05 Mick Tobor - Steffen Wirth [B39]
1.e4 c5 2.Sf3 g6 3. c4 Sc6 4.d4 cxd4 5.Sd4 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Sc3 Sg4 8.Dg4 Sd4 9.Dd1 Se6 10.Tc1 Da5 11.Dd2 b6 12.Ld3 Lb7 13.O-O g5 14.a3 h5 15.Tfd1 d6 16.Dc2 Lc3 17.Dc3 Dc3 18.Tc3 f6 19.b4 Tc8 20.f3 Kf7 21.a4 Tg8 22.Ta3 h4 22.Ta3 h4 23.a5 bxa5 24.Ta5 a6 25.Le2 Ta8 26.c5 Tgd8 27.Tdc1 dxc5 28.bxc5 Sd4 29.Lc4 Ke8 30.Tb1 Sc6 31.Ta4 Tab8 32.f4 gxf4 33.Lf4 e5 34.Le3 a5 35.Ld5 La8 36.Tb6 Ke7 37.Lf2 Sb4 38.Ta5 Tb6 39.cxb6 Sd5 40.exd5 Ld5 41.Lh4 Ke6 42.Lf2 f5 43.h4 f4 44.g3 Lb7 45.Ta1 Kf5 46.gf4 ef4 47.Kf1 Kg4 48.Ke1 Te8 49.Kd2 Kf3 50.Ld4 Kg4 51.Ta7 Te7 52.Kc3 Tf7 53.Lf2 Kf3 54.Ta2 Th7 55.Td2 Kg2 56.Kb4 Kf3 57.Kc5 Tg7 58.Kd6 Tg6 59.Ke5 Tg8 60.Tc2 Te8 61.Kf6 Th8 62.Kg7 Th5 63.Tc5 Tc5 64.Lc5 Kg4 65.Lf2 Kf3 66.Le1
1 - 0

06 Thomas Marczinkowski - Mick Tobor [B99]
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd 4.Sd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 Le7 8.Df3 Dc7 9.0-0-0 Sbd7 10.Ld3 b5 11.The1 Lb7 12.Dg3 b4 13.Sb1 Sc5 14.Lf6 Lf6 15.e5 dxe5 16.fxe5 0-0-0 17.Lf1 Le7 18.Dg4 Kb8 19.Lc4 h5
0 - 1

07 Mick Tobor - Jan Malmstroem [C91]
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0-0 8.c3 Lb7 9.d4 d6 10.Sbd2 ed 11.cd Sb4 12.De2 c5 13.a3 Sc6 14.dxc5 dxc5 15.e5 Sd5 16.Se4 c4 17.Lc2 Te8 18.Sg5 g6 19.e6 f5 20.Ted1 Lg5 21.Sg5 Dd6 22.g4 fxg4 23.Le4 Sa5 24.Dg4 Sf6 25.Df3 De7 26.Lb7 Sb7 27.Le3 Tac8 28.Ld4 Tf8 29.Sf7 De6 30.Sh6 Kg7 31.Sg4 Tc7 32.Tde1 Dd6 33.Tad1 h5 34.Sf6 Tf6 35.Lc3 Kf7 36.Lf6 Df6 37.Dd5 Kg7 38.Te6 Df4 39.Td4 Df7 40.De5 Kh7 41.Td5
1 - 0

08 Steffen Wirth - Thomas Marczinkowski [A22]
1.c4 e5 2.Sc3 Sf6 3.g3 Lb4 4.Lg2 0-0 5.Db3 Sc6 6.Lc6 Lc3 7.Dc3 dxc6 8.De5 Te8 9.Dc3 De7 10.h3 Se4 11.Dd4 Db4 12.a3 Db3 13.g4 c5 14.De3 Db6 15.f3 Sf6 16.Dc3 Dd6 17.Kf2 b6 18.d3 Sd7 19.h4 Lb7 20.Sh3 De7 21.Sf4 Se5
1 - 0

09 Jan Malmstroem - Steffen Wirth [A40]
1.e4 c5 2.Sf3 g6 3.d4 Lg7 4.c4 Da5 5.Ld2 Db6 6.Lc3 cxd4 7.Ld4 Ld4 8.Dd4 Dd4 9.Sd4 Sc6 10.Sc2 b6 11.Sc3 Lb7 12.Le2 Tac8 13.f4 d6 14.O-O Sf6 15.Lf3 0-0 16.Tad1 Tfd8 17.Se3 Kg7 18.Tf2 e5 19.g3 Sd4 20.Lg2 Tdf8 21.h3 Se8 22.Se2 Se2 23.Te2 f6 24.b3 Tf7 25.Ted2 Tfe7 26.f5 a6 27.h4 Tec7 28.a4 a5 29.Kf2 Lc6 30.Kf3 Kf7 31.Lh3 Tcd8 32.g4 g5 33.Th2 gh4 34.Lg2 Kg8 35.Th4 Tdc8 36.Th1 Tg7 37.Sd1 Sc7 38.Sf2 Tf8 39.Ke3 Tff7 40.Lf3 Se8 41.Sd3 Sc7 42.T4h2 Se8 43.Tc1 Tc7 44.Ld1 Tc8 45.Tb2 Ta7 46.Tf2 Tg7 47.Le2 Kf8 48.Sb2 T8c7 49.Sd1 Tc8 50.Sc3 Tcc7 51.Sd5 Ld5 52.exd5 Tb7 53.Th2
1/2 - 1/2

10 Thomas Marczinkowski - Jan Malmstroem [C33]
1.e4 e5 2.f4 ef 3.Lc4 Sf6 4.Sf3 Se4 5.Sc3 Sc3 6.dc De7 7.Kf2 Dc5 8.Dd4 Le7 9.Lf4 0-0 10.b4 Dd4 11.cxd4 Lb4 12.Lc7 Sc6 13.Tab1 d6 14.Tb4 Sb4 15.Ld6 Sc2 16.Lf8 Kf8 17.Tc1 Lf5
0 - 1
©10.96 by Gerhard Hund für CyberCity Köln
Update 31.03.1997