Laufende Partien der TeleSchach - Meisterschaft 1996

in der CyberCityVorgruppe CC96 - 1 (beendet am 13. Juli 96)01 Gerhard Vetter - Rolf Schlösser
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cd 4.Sd4 Db6 5.Sb5 Sf6 6.Le3 Dd8 7.S1c3 a6 8.Sd4 d6 9.Le2 e6 10.f4 Le7 11.0-0 0-0 12.Kh1 Ld7 13.De1 b5 14.Ld3 Sb4 15.Dg3 Sd3 16.cd b4 17.Sce2 Db8 18.f5 Kh8 19.fe fe 20.Sf4 e5 21.Sde6 Le6 22.Se6 Sh5 23.Dh3 Tf1 24.Tf1 Sf6 25.Lh6 gh 26.Dh6 Dg8 27.Tf6 Tc8 28.Kg1 Tc1 29.Dc1 Lf6 30.Dh6 Le7 31.b3 a5 32.d4 ed 33.Sd4 d5 34.Sf5 Df7 35.Se7 De7 36.e5 Kg8 37.Df4 Da7 38.Df2 De7 39.Df5 Dc5 40.Kf1 d4 41.Ke2 Dc3 42.e6 De3 43.Kd1 h6 44.Dg6 Kh8 45.e7 De7 46.Dh6 Kg8 47.Dg5 Kf8 48.Df5 Ke8 49.Dc8 Kf7 50.Dc4 Kg6 51.Dd4 Dg5 52.g4
1 - 0

02 Wolf-Dieter Krabbe - Gerhard Vetter
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Lb7 10.d4 Sa5 11.Lc2 Sc4 12.b3 Sb6 13.De2 Te8 14.Lb2 Sfd7 15.Sbd2 Lf8 16.Tad1 c5 17.de de 18.c4 b4 19.Sf1 Dc7 20.Se3 Tad8 21.Sd5 Dc6 22.Td3 Sc8 23.Ted1 Sd6 24.Sh2 f6 25.Tg3 Sf7 26.Dh5 a5 27.f4 Te6 28.Sg4 Tc8 29.fe5 Sfe5 30.Sf6 Sf6 31.Sf6 Tf6 32.Le5 Tf7 33.Ld6 g6 34.e5 Lg7 35.Dg5 a4 36.h4
1 - 0

03 Gerhard Vetter - Wolfgang Schumann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed cd 4.c4 Sf6 5.Sc3 e6 6.Sf3 Lb4 7.cd Sd5 8.Dc2 Sc6 9.a3 La5 10.Ld3 Sc3 11.bc Sd4 12.Sd4 Dd4 13.Lb5 Ld7 14.0-0 Dd5 15.c4 Df5 16.Ld7 Kd7 17.Db2 Kc6 18.Tb1 b6 19.c5 Tab8 20.Db5 Kc7 21.Le3 Tb7 22.Da6
1 - 0

04 Wolfgang Reichel - Gerhard Vetter
1.d4 d5 2.c4 Lf5 3.cd Lb1 4.Da4 c6 5.Tb1 Dd5 6.Sf3 Sd7 7.e3 Sb6 8.Db3 Db3 9.ab Sf6 10.Ld3 Sbd5 11.Ld2 e6 12.Ta1 Sb4 13.Lb1 Le7 14.Ke2 0-0 15.Tc1 Sd7 16.Lb4 Lb4 17.Ld3 a5 18.Tc2 Tfe8 19.Td1 g6 20.h4 h5 21.Sg5 Kg7 22.g3 f6
1/2 - 1/2

05 Gerhard Vetter - Gerhard Bartsch
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 c5 4.Sgf3 Sc6 5.Lb5 de 6.Se4 Ld7 7.d5 Sd4 8.Sd4 ed 9.Lg5 Dc7 10.Sc3 cd 11.Ld7 Dd7 12.Dd4 h6 13.Lh4 De6 14.Kd2 Se7 15.The1 Dd7 16.Tad1 f6 17.Kc1 Kf7 18.Sd5 Te8 19.Se7 Dd4 20.Td4 Te7 21.Te7 Ke7 22.Lg3 Ke6 23.Td8 g6 24.Tb8 b6 25.Ta8 h5 25.Ta8 h5 26.Lf4 g5 27.Le3 h4 28.Ta7
1 - 0

06 Gerhard Hund - Gerhard Vetter
1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.Sf3 Lb4 4.Sd5 Lc5 5.e3 Sf6 6.d4 ed 7.ed Le7 8.Sf6 Lf6 9.d5 Se5 10.Se5 Le5 11.Ld3 0-0 12.0-0 d6 13.f4 Ld4 14.Kh1 Df6 15.Tb1 Lf5 16.g4 Ld3 17.Dd3 Lb6 18.Ld2 Tfe8 19.b3 c6 20.g5 Dd4 21.Dd4 Ld4 22.dc cd 23.Tbd1
1/2 - 1/2

07 Rolf Schlösser - Wolf-Dieter Krabbe
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cd4 4.Sd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 6.Sdb5 d6 7.Lf4 e5 8.Lg5 a6 9.Sa3 b5 10.Lf6 gf 11.Sd5 f5 12.Ld3 Le6 13.Dh5 Tg8 14.g3 h6 15.c3 Tc8 16.Sc2 fe 17.Le4 Lg4 18.Dh4 Dh4 19.gh4 Le7 20.Tg1 Kf8 21.a4 Le6 22.Tg8 Kf8 23.ab ab 24.Scb4 Ld5 25.Sd5 Lh4 26.Ta6 Se7 27.Td6 Sd5 28.Ld5 Kg7 29.Td7 Td8 30.Tf7 Kg6 31.Lb3 b4 32.Tf3 bc 33.Tc3 Tf8 34.Tc2 e4 35.Tc6
1/2 - 1/2

08 Wolfgang Schumann - Rolf Schlösser
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 c5 4.d5 ed 5.cd d6 6.Sf3 g6 7.e4 Lg7 8.Ld3 0-0 9.h3 b5 10.Lb5 Se4 11.Se4 Da5 12.Sfd2 Db5 13.Sd6 Da6 14.S2c4 Sd7 15.0-0 Sb6 16.Sb6 ab 17.Te1 b5 18.Sc8 Tfc8 19.Te2 Dd6 20.Lg5 Te8 21.Te8 Te8 22.Le3 c4 23.Dd2 De5 24.Lf4 Db2 25.Te1 Te1 26.De1 Da1 27.Kf1 De1 28.Ke1 Kf8 29.Ld6 Ke8 30. Kd2 Kd7 31.Lc5 Le5 32.Ke3 Ld6 33.La7 La3 34.Lb8 Lc5 35.Ke2 b4 36.f3 Ld6 37.La7 Kc7 38.Ld4 Kb7 39.g4 Ka6 40.Kd2 Kb5 41.Kc2 Ka4 42.Kb2 c3 43.Lc3 bc 44.Kc3 Ka3 45.Kc4 Ka2 46.Kb5 Kb3 47.Kc6 Lb4 48.d6 Kc4 49.Kd7 Kd5
0 - 1

09 Rolf Schlösser - Wolfgang Reichel
1.Sc3 d5 2.e4 de 3.Se4 Sd7 4.Lc4 e6 5.d3 Sgf6 6.De2 Le7 7.f4 Sb6 8.Lb3 0-0 9.Sf3 a5 10.c3 a4 11.Lc2 Sbd5 12.0-0 c5 13.d4 cd 14.Sd4 a3 15.Sf6 Lf6 16.Dd3 g6 17.Lb3 Dd6 18.Df3 Td8 19.Td1 Dc5 20.Kh1 ab 21.Lb2 Sb6 22.Tab1 Sc4 23.Lc1 Td7 24.a4 Sa5 25.La2 Sc6 26.Tb5 Da7 27.f5 Sd4 28.cd ef 29.Lb3 Td4 30.Te1 Ld7 31.Tb7 Da5 32.Tf1 Td6 33.Lf4 Lc6 34.Lf7 Kh8 35.De2 Lb7 36.Ld6 Le4 37.Da2 Da4 38.Da4 Ta4 39.Td1 Kg7 40.Lb3 Ta7 41.Kg1 Tb7 42.Ld5 Tb2 43.Le4 fe4 44.Lc5 Tc2 45.Le3 Te2 46.Lc5 g5 47.Kf1 Tc2 48.Le3 g4 49.Tc1 Tc1 50.Lc1 Ld4 51.Ke2 Kf6
1/2 - 1/2

10 Gerhard Bartsch - Rolf Schlösser
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 c5 4.d5 ed 5.cd d6 6.Sf3 g6 7.e4 Lg7 8.Lb5 Sbd7 9.0-0 0-0 10.Lg5 a6 11.Ld3 b5 12.Dd2 Te8 13.a3 Dc7 14.Tfe1 Lb7 15.Lf4 Sg4 16.Tac1 Sge5 17.Se5 Se5 18.Le2 Te7 19.b4 c4 20.Lg5 f6 21.Le3 Tf8 22.f4 Sd7 23.Ld4 Tfe8 24.Lg4 f5 25.Lg7 Kg7 26.ef Sf6 27.Te7 De7 28.Lh3 De3 29.De3 Te3 30.g3 Sd5 31.Sd5 Ld5 32.fg6 hg 33.Ta1 Tb3 34.Lg2 Lg2 35.Kg2 Kf6 36.g4 Td3 37.h4 c3 38.Tc1 d5 39.h5 gh 40.gh d4 41.h6 Kg6 42.Kf2 Td2 43.Kf3 c2 44.Ke4 d3 45.Kd4 Td1 46.Kc3 Tc1 47.Kd3 Kh6 48.Kd2 Ta1 49.Kc2 Ta3
0 - 1

11 Rolf Schlösser - Gerhard Hund
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.g3 Le7 5.Lg2 0-0 6.0-0 Sbd7 7.Dc2 c6 8.Sbd2 b6 9.e4 Lb7 10.e5 Se8 11.cd cd 12.Te1 Tc8 13.Db3 La6 14.Sf1 Lc4 15.Dd1 Lf1 16.Lf1 Sb8 17.Ld2 a6 18.Ld3 b5 19.a4 b4 20.h4 h6 21.Sh2 Tc6 22.Dg4 f5 23.Dg6 Kh8 24.Sf3 Dd7 25.Kg2 Sc7 26.Sg5 Lg5 27.hg5 De8 28.De8 Te8 29.Tec1
1 - 0

12 Wolf-Dieter Krabbe - Wolfgang Schumann
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Sf3 e6 5.Le2 c5 6.0-0 Sc6 7.c3 Db6 8.b3 Tc8 9.Le3 cd 10.cd f6 11.Dd2 Sge7 12.ef gf 13.Sc3 Tg8 14.Kh1 Sg6 15.h3 h5 16.Sg1 h4 17.Lh5 Lb4 18.Tac1 Da5 19.Sge2 Kd8 20.g4 hg 21.fg Sce7 22.Kh2 Dc7 23.Db2 Dd7 24.Lf3 Th8 25.Lg2 Ld6 26.Sd1 Tc1 27.Dc1 Sh4 28.Sf2 Sg2 29.Kg2 Sc6 30.g4 Dh7 31.gf Tg8 32.Kh1 Df5 33.Sf4 e5 34.de fe 35.Sg2 e4 36.Sf4 d4 37.Sg4 Th8 38.Dd1 Lf4 39.Lf4 Th3 40.Lh2 Db5 41.Tf8 Ke7 42.Tf4
1 - 0

13 Wolfgang Reichel - Wolf-Dieter Krabbe
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2 dc 5.Sf3 c5 6.0-0 Sc6 7.Se5 Se5 8.de Sd7 9.f4 Le7 10.Sa3 0-0 11.Sc4 Dc7 12.Le3 Td8 13.Dc2 Sb8 14.Tfd1 Ld7 15.Le4 g6 16.Sd6 Lc6 17.Dc5 Sa6 18.Dc3 Ld6 19.ed Td6 20.Td6 Dd6 21.Lc6 bc 22.Tc1 c5 23.Lc5 Sc5 24.Dc5 Dd2 25.Tc2 Dd1 26.Kg2 Td8 27.b3 a5 28.Da5 Dc2 29.Dd8 Kg7 30.Kf3 Da2 31.Dd4 Kg8 32.b4 Db1 33.Kg2 Dc2 34.Kf2 Dc6 35.h4 h5 36.Dc5 Dh1 37.Dc3 Dh2 38.Ke1 Dh1 39.Kd2 Db1 40.Dc8 Kg7 41.Dc5 Db2 42.Ke3 Db1 43.Kf2 Dh1 44.Dc3 Kg8 45.b5 Dh2 46.Kf3
1/2 - 1/2

14 Wolf-Dieter Krabbe - Gerhard Bartsch
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Se4 6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.de Le6 9.De2 Le7 10.Td1 0-0 11.c3 Dd7 12.Le3 Tfe8 13.Sbd2 Sd2 14.Dd2 Tad8 15.Dd3 Sa5 16.Sg5 g6 17.Se6 De6 18.Ld5 De5 19.Dd4 Dd4 20.Td4 Lf6 21.Tdd1 c6 22.Lb3 h5 23.Td8 Ld8 24.g3 Lc7 25.Td1
1/2 - 1/2

15 Gerhard Hund - Wolf-Dieter Krabbe
1.c4 Sf6 2.Sc3 e5 3.g3 Lc5 4.Lg2 0-0 5.e3 Sc6 6.Sge2 Te8 7.0-0 e4 8.Sf4 Lb4 9.d4 ed 10.Scd5 d6 11.Sd3 La5 12.b3 Sd5 13.cd Se5 14.Lb2 Lg4 15.f3 Ld7 16.Se5 de 17.De2 Lb6 18.Kh1 Dg5 19.e4 Dh5 20.Tac1 c6 21.Tfd1 cd 22.ed Tad8 23.Df1 Dh6 24.Tc2 Dg6 25.De2 e4 26.Tc4 ef 27.Df3 Te3 28.Df4 Tde8 29.Tf1 Lb5 30.d6 Te1 31.La3 Tf1 32.Df1 Lc4 33.bc Dc2 34.Lb4 Te4 35.a3 a5 36.Ld2 Te6
0 - 1

16 Wolfgang Schumann - Wolfgang Reichel
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 0-0 5.Ld3 d5 6.Sf3 c5 7.0-0 dc 8.Lc4 cd 9.ed b6 10.Lg5 Lb7 11.Tc1 Sc6 12.a3 Le7 13.Dd3 Tc8 14.La2 h6 15.Le3 Sb8 16.Se5 Sbd7 17.De2 a6 18.Lf4 Kh8 19.Tfe1 De8 20.De3 Se5 21.de Dc6 22.Dh3 Sg8 23.Le3 Lc5 24.Se2 Db5 25.b4 Le3 26.De3 Tfd8 27.Lb1 Tc1 28.Tc1 Dd7 29.Sg3 Dd4 30.Dd4 Td4 31.f3 Td7 32.Se4 Le4 33.Le4 Se7 34.Kf1 g5 35.Ke2 Kg7 36.g3 f6 37.ef Kf6 38.Ld3 a5 39.ba ba 40.Tc4 Sf5 41.Le4 Sd6 42.Ta4
1/2 - 1/2

17 Gerhard Bartsch - Wolfgang Schumann
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 c5 5.Ld3 Sc6 6.Sf3 Lc3 7.bc d6 8.e4 e5 9.d5 Se7 10.Sh4 h6 11.f4 Sg6 12.Sg6 fg 13.0-0 0-0 14.fe de 15.De1 b6 16.Dg3 De8 17.Tf2 Ld7 18.Le3 g5 19.a4 a5 20.Lc2 Tf7 21.Tff1 Sh5 22.De1 Tf1 23.Df1 Dg6 24.Tb1 Sf4 25.Kh1 Tf8 26.Dd1 Tf6 27.Tb2 h5 28.Lb1 Lg4 29.De1 h4 30.Lf4 Tf4 31.Tf2 Df6 32.Tf4 gf 33.h3 Lh5 34.Lc2 f3 35.Df2 Df4 36.Ld3 fg 37.Kg2 Df2 38.Kf2 Ld1 39.Ke3 La4 40.Le2 Ld7 41.Lf1 Kf7 42.Kd3 g5 43.Kc2 g4 44.hg Lg4 45.Kb3 Kf6 46.Kc2 Kg5
0 - 1

18 Wolfgang Schumann - Gerhard Hund
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3 0-0 5.Ld3 d5 6.Sf3 c5 7.0-0 Sc6 8.a3 Lc3 9.bc dc 10.Lc4 Dc7 11.La2 e5 12.h3 e4 13.Sh2 cd 14.ed Sa5 15.Lg5 Dc3 16.Lf6 gf 17.Sg4 Kg7 18.Te1 f5 19.Se3 Sc6 20.Dh5 Dd4 21.Sf5 Lf5 22.Df5 Tae8 23.Tab1 Te7 24.Te3 De5 25.De5 Se5 26.Te4 Tfe8 27.Te3 b6 28.Kf1 Sg6 29.Te7 Te7 30.Tb4 Kf6 31.g3 Tc7 32.Tc4 Td7 33.Ke2 Te7 34.Kd2 Td7 35.Ke3 Te7 36.Te4 Tc7 37.Td4 Tc3 38.Td3 Tc7 39.f4 Sf8 40.Lb3 Se6 41.Kf3 Sd4 42.Ke3 Sb3 43.Tb3
1/2 - 1/2

19 Wolfgang Reichel - Gerhard Bartsch
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5 Ld7 4.Ld7 Dd7 5.0-0 Sf6 6.e5 de 7.Se5 Dc8 8.Df3 e6 9.Sc3 Le7 10.d3 0-0 11.Lf4 Sa6 12.a3 Sc7 13.Tfe1 Sfd5 14.Sd5 Sd5 15.Lg3 Ld6 16.Te2 Dc7 17.Tae1 Tad8 18.Dg4 Se7 19.Sf3 Lg3 20.hg Sf5 21.Dc4 Sd4 22.Sd4 Td4 23.Dc3 Dd6 24.Te4 a6 25.b4 Td5 26.Tg4 e5 27.Tc4 Tc8 28.bc Tcc5 29.d4 Tc4 30.Dc4 g6 31.de Te5 32.Dc8 Kg7 33.Te5 De5 34.Db7 Da1 35.Kh2 Da3 36.c4 a5 37.Da7 Dc3 38.c5 h5 39.c6 Dc6 40.Da5 Dd7 41.Dc3 f6 42.De3 g5 43.De2 Kh6 44.Kg1 Dc6 45.Kh2 Dd7 46.Kg1 Dc6 47.Kh2 Dd7 48.Kg1 Dc6
1/2 - 1/2

20 Gerhard Hund - Wolfgang Reichel
1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.e4 d5 4.e5 d4 5.ef dc 6.bc Df6 7.d4 c5 8.Sf3 h6 9.Le2 Ld6 10.0-0 0-0 11.Le3 b6 12.Db3 De7 13.Tad1 Lb7 14.d5 Sdf7 15.Tfe1 Sf6 16.h3 Tfe8 17.a4 Dc7 18.Lf1 Te7 19.Lc1 Tae8 20.Te3 Dc8 21.g3 Td8 22.Tde1 Dc7 23.de Lg3 24.fg Dg3 25.Lg2 Te6 26.Tf1 Td3 27.Te6 fe6 28.Se1 Lg2 29.Sg2 Dh3 30.Db5 Tc3 31.Dc6 Tc2 32.Lf4 Sd5 33.Tf2 Tc4 34.De8 Kh7 35.Ld2 Tg4 36.Dc6 Se3 37.Le3 De3 38.Dd7 De1 39.Tf1 De4 40.Tf2 Da4 41.De6 De4 42.Da2 a5 43.Te2 Dg6 44.Td2 a4 45.Td8 c4 46.Tb8 a3 47.Ta8 De4
0 - 1

21 Gerhard Bartsch - Gerhard Hund
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.dc Sa6 6.a3 Lc3 7.Dc3 Sac5 8.b4 Sce4 9.Dd4 d5 10.c5 h6 11.f3 Sg5 12.h4 Sgh7 13.Lf4 Sf8 14.e3 Sg6 15.Ld6 Se7 16.Ld3 Ld7 17.Se2 0-0 18.g4 Se8 19.g5 Sc6 20.Dc3 Sd6 21.cd h5 22.0-0 f6 23.f4 Tac8 24.gf gf 25.De1 Le8 26.b5 Sb8 27.Sd4 Dd6 28.f5 Tc3 29.Lc2 Kh8 30.Ld1 Tg8 31.Kh1 Dc5 32.Tg1 Tg1 33.Dg1 e5 34.Se6 De7 35.Ta2 Tc436.Dg3 Dh7 37.Sf8 Dh6 38.Sg6 Lg6 39.fg6 Sd7 40.Tg2 Kg7 41.Dh3 Sf8 42.a4 Tc1 43.Tg1 b6 44.Kh2 Tc7 45.Tg3 d4 46.Df5 Td7 47.Tf3 Td6 48.Dd3 Dh8 49.Lb3 Se6 50.Tg3 De8 51.De2 de 52.Dh5 Dh8 53.Dh8 Kh8 54.Le6 Te6 55.Te3 Kg7 56.h5 Kh6 57.Th3 f5 58.Kg3 Te8 59.Kf2 Tc8 60.Ke2 Tc4 61.Tg3 Tc7 62.Tg1 Tc8 63.Th1 Tc2 64.Kd3 Tg2 65.Kc4 Td2 66.Tf1 f4 67.Te1 Td4 68.Kc3
1/2 - 1/2* * *

© 10. 96 by Gerhard Hund für CyberCity Köln
Update 29.03.1997