Laufende Partien der TeleSchach - Meisterschaft 1996

in der CyberCityVorgruppe CC96 - 2 (beendet am 2. August 1996)01 bis 06 Günter Andreas trat vom Turnier zurück.

07 Hans Schilling - Andreas Binding
1.c4 Sf6 2.Sc3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 d6 5.d3 0-0 6.Ld2 e5 7.Sf3 c6 8.0-0 h6 9.Dc2 Le6 10.b4 S8d7 11.Tac1 a6 12.e4 b5 13.Sd1 Tc8 14.a3 d5 15.c5 d4 16.Sh4 Sh5 17.Lf3 Sf4 18.Sg2 Sh3 19.Kh1 f5 20.ef gf 21.Sh4 e4 22.de Se5 23.Lg2 d3 24.Db2 Sc4 25.Da2 fe 26.f4 Ld5 27.Te1 Sa5
0 - 1

08 Christoph Pyka - Hans Schilling
1.c4 Sf6 2.Sc3 e5 3.Sf3 Sc6 4.g3 d5 5.cd5 Sd5 6.Lg2 Sb6 7.0-0 Le7 8.d3 0-0 9.a3 a5 10.Le3 Le6 11.Sa4 Sd5 12.Lc5 b5 13.Le7 De7 14.Tac1 Dd6 15.Sac5 Lg4 16.Db3 Tab8 17.Se4 Dd7 18.Tc5 Sde7 19.Se5 Se5 20.Tce5 Le6 21.Sc5 Dd6 22.Te6 Dc5 23.d4 Dd4 24.Te7 Dd6 25.Te3
1 - 0

09 Hans Schilling - Albert Anhalt
1.c4 e5 2.Sc3 Sf6 3.g3 Sc6 4.Sf3 Lb4 5.Lg2 Lc3 6.bc 0-0 7.0-0 Te8 8.d3 e4 9.Sd4 ed 10.ed Se5 11.Tb1 d5 12.c5 c6 13.Lg5 h6 14.Lf6 Df6 15.Tfe1 Te7 16.Dd2 Sd7 17.Sb3 Sf8 18.Te7 De7 19.Sa5 Dc5 20.Sb7 Tb8 21.Sc5 Tb1 22.Lf1 Lh3 23.De2 Lf1 24.Df1 Tf1 25.Kf1 Se6 26.Sd7 f6 27.Sb8 Sd8 28.Ke2
1/2 - 1/2

10 Rainer Schieffer - Hans Schilling
1.e4 c5 2.c3 Sf6 3.e5 Sd5 4.d4 cd 5.cd d6 6.Sf3 Sc6 7.Lc4 Sb6 8.Lb5 de 9.Se5 Ld7 10.Sc3 Se5 11.de Lb5 12.Sb5 Dd1 13.Kd1 Sd5 14.Ke2 a6 15.Td1 0-0-0 16.Sd4 e6 17.Lg5 Td7 18.Tac1 Kb8 19.Sb3 h6 20.Le3 Le7 21.g3 g5 22.Lc5 b6 23.Le7 Te7 24.Sd2 Tc8 25.Tc8 Kc8 26.Tc1 Tc7 27.Tc7 Kc7 28.h3 Kd7 29.Se4 Ke7 30.f3 Kd7 31.a3 Ke7 32.Kd3 Kd7
1/2 - 1/2

11 Hans Schilling - Markus Mock
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed cd 4.Ld3 Sc6 5.c3 Sf6 6.Lf4 e6 7. Sd2 Le7 8.h3 a6 9.Sgf3 b5 10.0-0 0-0 11.Te1 Lb7 12.Se5 Tc8 13.De2 b4 14.Sc6 Tc6 15.cb Lb4 16.a3 Le7 17.b4 a5 18.b5 Tc3 19.Sb1 Tc8 20.Sd2 a4 21.Sf3 Tc3 22.Tac1 Tc1 23.Tc1 La3 24.Ta1 Ld6 25.Ld6 Dd6 26.Ta4 Tc8 27.Db2 Se4 28.Ta7 Db6 29.Ta1 Sd6 30.Tc1 Tc1 31.Dc1 Sb5 32.Db1 La6 33.Lh7 Kf8 34.Ld3 f6 35.Db4 Kf7 36.Sh4 Dc6 37.Sg6 Sd6 38.Sh8 Ke8 39.Db8 Dc8 40.Dd6 Ld3 41.Dg3 Le4 42.f3 Dc1
1/2 - 1/2

12 Andreas Binding - Christoph Pyka
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cd4 4.Sd4 g6 5.c4 Lg7 6.Le3 Sf6 7.Sc3 Sg4 8.Dg4 Sd4 9.Dd1 Se6 10.Tc1 d6 11.Le2 Ld7 12.0-0 Lc6 13.Dd2 a5 14.Tfd1 0-0 15.Sd5 Sc5 16.Lc5 dc 17.Dg5 Ld5 18.cd Dd6 19.Tc2 f5 20.Ld3 fe 21.Le4 Ld4 22.Te1 Tf6 23.Lf3 Taf8 24.Tce2 T8f7 25.Te6 Te6 26.Te6 Dc7 27.Te2
1/2 - 1/2

13 Albert Anhalt - Andreas Binding
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.e3 Lg7 5.Sf3 0-0 6.Ld3 c6 7.0-0 Lg4 8.h3 Lf3 9.Df3 e6 10.Td1 Sbd7 11.b3 Te8 12.Lb2 De7 13.Tac1 Tad8 14.Sb1 e5 15.De2 e4 16.Lc2 a6 17.La3 De6 18.Sc3 Tc8 19.Sa4 h5 20.Sc5 Sc5 21.dc Tcd8 22.Lb1 Td7 23.Lb2 Ted8 24.b4 dc 25.Td7 Td7
1/2 - 1/2

14 Andreas Binding - Rainer Schieffer
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sd2 a6 4.Sgf3 c5 5.ed Dd5 6.dc Lc5 7.Ld3 Sf6 8.0-0 0-0 9.De2 Dh5 10.Se4 Sbd7 11.Lg5 Se4 12.De4 La7 13.Tad1 Sc5 14.De5 Dg4 15.Le7 Te8 16.Lc5
1 - 0

15 Markus Mock - Andreas Binding
1.c4 Sf6 2.Sc3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 d6 5.e3 0-0 6.Sge2 e5 7.0-0 Te8 8.d3 c6 9.e4 Le6 10.h3 Dd7 11.Kh2 d5 12.ed cd 13.Db3 e4 14.de dc 15.Db5 a6 16.Sfd7 dc 17.f4 f6 18.Sd4 Lf7 19.Le3 Lf8 20.Tad1 Sc5 21.e5 Sbd7 22.b4 cb 23.Sb3 fe 24.Sc5 Sc5 25.Sd5 ef 26.Sf6 Kg7 27.Se8 Te8 28.Lc5 fg 29.Kg3 Lc5 30.Lb7 La2 31.La6 Le6 32.Tfe1 Te7 33.Lb7 Lf5 34.Te7 Le7 35.Lf3 h5 36.Lc6
1/2 - 1/2

16 Christoph Pyka - Albert Anhalt
1.c4 e5 2.Sc3 d6 3.g3 Sc6 4.Lg2 g6 5.Tb1 Lg7 6.b4 Sge7 7.b5 Sd4 8.e3 Se6 9.Sge2 0-0 10.0-0 f5 11.d4 e4 12.a4 Sg5 13.Sf4 Kh8 14.h4 Sge6 15.Sce2 Sef4 16.Sf4 a6 17.Db3 De8 18.b6 h6 19.bc g5 20.hg hg 21.Sd5 Sd5 22.cd Dh5 23.La3 Tf6 24.Tfc1 Th6 25.Dc2 Df7 26.g4 fg 27.Tb6 Lf8 28.Tcb1 Dh7 29.Tb7 Lb7 30.Tb7 Tc8 31.Tb8 Dd7 32.Dc6 Df5 33.Tc8 Dc8 34.Lb4 Tf6 35.La5 Tf7 36.Dc2 Kg7 37.De4 Te7 38.Db1 Te8 39.Le4
1 - 0

17 Rainer Schieffer - Christoph Pyka
1.e4 c5 2.c3 Sf6 3.e5 Sd5 4.d4 cd 5.cd4 d6 6.Sf3 Sc6 7.Lc4 Sb6 8.Lb5 de 9.Se5 Ld7 10.Sc3 Se5 11.de Lb5 12.Sb5 Dd1 13.Kd1 Sd5 14.Ke2 a6 15.Td1 0-0-0 16.Sd4 e6 17.Lg5 Td7 18.Tac1 Kb8 19.Sb3 b6 20.Le3 Kb7 21.g3 Le7 22.f4 Thd8 23.h4 h5 24.Lf2 Lf8 25.a3 Tc8 26.Tc8 Kc8 27.Sd2 Tc7 28.Ld4 Le7 29.Kd3 Kb7 30.Sc4 Td7 31.a4 Lb4 32.b3 b5 33.ab ab 34.Se3 Se3 35.Ke3 Le7 36.Td2 Ld8 37.Ta2 Tc7 38.Ta5 Tc5 39.Ta1 Tc7 40.Ta5 Tc5 41.Ta1 Tc7
1/2 - 1/2

18 Christoph Pyka - Markus Mock
1.c4 Sf6 2.Sc3 e6 3.e4 c5 4.Sf3 Sc6 5.Le2 d5 6.cd ed 7.e5 Sg4 8.Lb5 d4 9.Se4 Le7 10.Lc6 bc 11.d3 Dd5 12.Lf4 f6 13.ef Sf6 14.Sf6 Lf6 15.0-0 0-0 16.Sd2 Lf5 17.Sc4 Lh4 18.Le5 Tae8 19.f4 Te6 20.Dc2 Lh3 21.Tf3 Lg4 22.Tff1 Tg6 23.g3 Lh3 24.Tf2 De6 25.Tf3 h5 26.Df2 Lg4 27.Te1 Dd5 28.Tf1 Lf3 29.Df3 Df3 30.Tf3 Le7 31.h3 Te6 32.h4 g6 33.Tf2 Kf7 34.Kg2 Td8 35.Te2 Lf6 36.Kf3 Td7 37.Lf6 Txe2 38.Ke2 Kf6 39.Kf3 a6 40.Se5 Te7 41.b3 a5 42.Ke4 Te8 43.Kf3 Kf5 44.Kf2 a4 45.ba Ta8 46.a3 Ta4 47.Sc4 Kg4 48.Kg2 Ta8 49.Se5 Kf5 50.Sc4 Tb8
0 - 1

19 Albert Anhalt - Rainer Schieffer
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 Lc3 6.bc Sge7 7.Dg4 0-0 8.Sf3 Dc7 9.Ld2 cd 10.cd Dc2 11.Le2 Sbc6 12.Tac1 De4 13.h3 Ld7 14.Le3 Sf5 15.Sg5 Dg4 16.hg4 Se3 17.fe h6 18.Sf3 Tac8 19.Kd2 Sa5 20.Tb1 Tc7 21.Ld3 Tfc8 22.g5 hg 23.Sg5 f6 24.ef gf 25.Sh7 Kg7
0 - 1

20 Markus Mock - Albert Anhalt
1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.g3 Sf6 4.Lg2 Lc5 5.e3 0-0 6.Sge2 Te8 7.0-0 d6 8.a3 a5 9.d4 ed 10.ed Lb6 11.Lg5 h6 12.Lf6 Df6 13.Sd5 Dg6 14.Sef4 Dg5 15.Sb6 cb 16.Sd5 Lg4 17.f3 Le6 18.f4 Dd8 19.f5 Ld5 20.cd Sa7 21.f6 22.Dd2 Kh7 23.Tf4 h5 24.Taf1 Dc8 25.Le4 Th8 26.Th4 Kg8 27.Dg5
1 - 0

21 Rainer Schieffer - Mock
1.e4 c6 2.d4 d5 3.ed cd 4.c4 Sf6 5.Sc3 g6 6.Db3 Lg7 7.cd 0-0 8.Le2 Sbd7 9.Lf3 Sdb6 10.Sge2 Lg4 11.Lg4 Sg4 12.0-0 Sf6 13.Sf4 Dd7 14.Le3 Tfd8 15.Tac1 Tac8 16.Tfe1 Sg4 17.Sd3 Df5 18.Sc5 Sd5 19.Sd5 Dd5 20.Sb7 Tb8 21.Tc7 e5 22.Lg5 Db3 23.ab Td4 24.Sa5 Td3 25.h3 f6 26.Lc1 Sh6 27.Ta7 Sf5 28.Kf1 Lf8 29.Ke2 Td5 30.Td1 Sd4 31.Kf1 Tbb5 32.Sc4 Tb3 33.Se3 Tdb5 34.f4 Tb7 35.Ta6 Lg7 36.Sc4 T3b4 37.Ta8 Tb8 38.Tb8 Tb8 39.Le3 Sf5 40.Ld2 Tc8 41.Sa3 Sg3 42.Ke1 f5 43.fe Le5 44.Tb1 Se4 45.Ke2 Kf7 46.Le1 h5 47.Kf1 g5 48.b4
1/2 - 1/2* * *

© 10. 96 by Gerhard Hund für CyberCity Köln
Update 29.03.1997